McKenzie cvičenie

Princíp: diagnostický a terapeutický systém založený na mechanizme produkcie a eliminácie bolesti v priamom dôsledku na pohyb alebo polohu daného kĺbu, či celého tela. Založená je na autoterapii, klient je vedený k edukácii a cielenému aktívnemu cvičeniu a režimovým opatreniam.

Využitie terapie:
Celý muskuloskeletálny systém (krčná, hrudná, drieková chrbtica) a periférne kĺby (rameno, koleno, bedro). Fyzioterapeut naučí klienta prevádzať daný cvik, ktorý je zvolený podľa toho, aby ovplyvnil bolesť čo do zníženia až úplného odstránenia príznakov. Rieši príčinu, nie dôsledok.

Klient najprv absolvuje vyšetrenie, následne doma cvičí. Kontrola je podľa dohody. McKenzie metóda má výborné výsledky práve u koreňových syndrómoch a lumbalgiách.