Informácie

Mgr. Jana Kubovčíková

 • absolventka trojročného štúdia diplomovaný fyzioterapeut v Žiline, bakalárskeho štúdia fyzioterapie na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine a magisterského štúdia na Fakulte zdravotníctva v Prešove
 • špecialista funkčné a štrukturálne poruchy pohybového systému – špecializované štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite

Absolvované kurzy

 • Certifikačné štúdium McKenzie metódy v centre pre postgraduálne štúdium mechanickej diagnostiky a terapie pohybového aparátu
 • Kurz špirálovej stabilizácie (SM – systém)
 • Inštruktor Pilatesovej metódy
 • Inštruktor powerjogy 3. stupňa
 • Testovanie a tréning funkčnej dynamickej stabilizácie
 • Techniky mäkkých tkanív 1. a 2. časť
 • Bankovanie
 • Základy Vojtovej metódy
 • Funkčné poruchy v oblasti pleca, diagnostika a terapia
 • Instabilita krčnej chrbtice
 • Reflexná terapia plosky nohy
 • Aplikovaná kineziológia cvičení na mičích a labilných plochách
 • Certifikát Bazálne podprogramy podľa Čaputovej
 • Certifikát Mobilizačné techniky
 • Forma, funkce, facilitace podľa Hermachovej
 • Certifikát Neuro – musculo – skeletálny koncept diagnostiky
 • Certifikát Dornova metóda
 • Certifikát Fasciálna manipulácia (STECCO) Praha
 • Rehabilitácia u vestibulárnych porúch (závrate)
 • Inovované Klappovo lezenie podľa Čaputovej