Fyzioterapia

Fyzioterapeut na základe komplexného vyšetrenia pohybového aparátu (kineziologický rozbor) stanoví rehabilitačný program na mieru.

Fyzioterapia sa zameriava na širokú oblasť problémov:

  • diagnostika a liečba funkčných porúch pohybového aparátu
  • manuálna terapia s yužitím mäkkých, mobilizačných a trakčných techník
  • pohybová liečba pri koreňových syndrómoch (s využitím techník McKenzie, hlboký stabilizačný systém, PNF a pod.)
  • poruchy funkcie chrbtice a periférnych kĺbov, poruchy statiky, dynamiky
  • terapia poúrazových a pooperačných stavov (zlomeniny, luxácie)
  • poruchy funkcie súvisiace s poškodením centrálneho a periférneho systému (mozgové príhody, parózy)
  • prevencia ťažkostí pohybového aparátu
  • cvičenia chybného držania tela u detí, terapia skolióz a iných ortopedických problémov (ploché nohy)
  • liečebná telesná výchova cielená na prípravu svalovej nerovnováhy, chybných pohybových stereotypov a porúch stability (cvičenia na overbale a fitlopte, stabilizačné cvičenia atď.)