Klappovo lezenie

Ide o liečebnú metódu, ktorá pri korekcii chybného držania tela využíva lezenie na štyroch končatinách. Pri cvičení dochádza k mobilizácii, posilneniu, uvoľneniu, korekcii a k nástupu správneho dýchania.

Indikácie:
Liečba skolióz, funkčné poruchy pohybového aparátu, rôzne svalové dysbalancie.